)( /\ () S

wpis w: Refleksje | 0

© www.xaos.pl

)( /\ () S

* słowo chaos (z gr. Χάος) zazwyczaj używa się do oznaczenia nieprzewidywalności;
* pierwotny porządek Uniwersum;
* porządek tak wysokiego rzędu, że w oczach obserwatora sprawia wrażenie nieporządku;
* w sensie metafizycznym: przeciwieństwo porządku i prawa, nieograniczoność, zarówno twórcza jak i niszcząca;
* w kanonie biblijnym słowo to pojawia się na określenie pierwotnego, najwcześniejszego stanu wszechświata, nieograniczonej przestrzeni i bezforemnej materii, które zaistniały przed aktem stworzenia;
* słowo Χάος nie oznaczało „nieporządku” w okresie klasycznym Grecji, lecz „pierwotną pustkę, przestrzeń”, z powodu niezrozumienia przez lud wczesnochrześcijańskiego użycia tego słowa (przez nadanie mu negatywnej wartości etyczno-moralnej), jego znaczenie zmieniło się na „nieporządek”;
* źródłosłów słowa Χάος płynie z indo-europejskiego rdzenia ghn lub ghen oznaczającego „zionąć, być szeroko otwartym”;
* w matematyce i współczesnej teorii chaosu – słowo chaos oznacza aperiodyczne, deterministyczne zachowanie, które jest bardzo sensytywne na warunki początkowe

(foto: 2004)

Zostaw Komentarz